Impresum

PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
K pérovně 945/7
102 00 Praha 10-Hostivař
www.phoenix.cz

IČO: 45359326
DIČ: CZ45359326

Společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl. 275345 od 6.5.1992.

Náměty a připomínky zasílejte na adresu pharmapoint@phoenix.cz .